De Dam als Plaats van Herinnering
Beeldbanken

Voor dit digitale Dam-project kon worden geput uit de collecties van zeven fotoverzamelende instellingen: Hollandse Hoogte, Maria Austria Instituut, Nationaal Archief/Spaarnestad Photo, Nederlands Fotomuseum, Rijksmuseum Amsterdam en Stadsarchief Amsterdam.

Gezamenlijk staan er via de websites van deze instellingen circa 30.000 beelden met betrekking tot de Dam online. Hieruit werd op artistieke en cultuurhistorische gronden een keuze gemaakt van ruim 600 beelden. De ontstaansgeschiedenis van de verschillende collecties verklaart deels het uiteenlopende karakter ervan.

Stadsarchief Amsterdam (SAA)

Het Stadsarchief Amsterdam beheert een immense topografische collectie waarin de fotografie sinds mensenheugenis een belangrijke rol speelt. Door opdrachten, schenkingen en aankopen vormt deze historisch gegroeide fotocollectie de belangrijkste bron voor beeldmateriaal over alle mogelijke aspecten van het leven in de hoofdstad en dus ook de Dam. Onbetwiste hoogtepunten hierin vormen de foto’s van George Breitner, Bernard Eilers, Jacob Olie en Pieter Oosterhuis.

Ga naar de beeldbank op de website van Stadsarchief Amsterdam

bekijk alle 275 afbeeldingen van deze beeldbank